Välj en sida

Verksamheten

Vi är tre barnskötare Ing-Marie Thuré, Camilla Öjetoft och Karin Andersson. Vi har lång erfarenhet av arbete i pedagogisk omsorg och arbete med barn.  8:e januari 2018 öppnade vi i privat regi. I vår verksamhet ska alla känna sig trygga och bli sedda. Vi arbetar efter varje barns behov  i en lugn harmonisk miljö i ett hus på Aspgatan i Gimo. Vi ser en stor vinst med att vi erbjuder mindre barngrupp än förskola. Det ger oss större möjlighet att utveckla barnet utifrån sina egna förutsättningar.

 

Utevistelse

Forskning visar att barn spenderar mer och mer tid inomhus. Vi  prioriterar utomhuspedagogik. Studier visar tydligt hur utevistelse ökar och utvecklar barns fysiska aktivitet och dessutom ökar deras koncentrationsförmåga. Finns även kopplingar mellan mycket utevistelse och låg sjukfrånvaro. Vi menar också att utevistelse ökar möjligheten att ta vara på barnens nyfikenhet och intressen.

 

Aktiviteter

Vi styr vår egen verksamhet. Genom att vi själva ansvarar för ekonomi och gruppstorlek innebär det att vi formar verksamhet i dialog med föräldrar. Det ger oss utrymme för fasta veckoaktiviteter som gymnastik i sporthall men även utomhus och bad i simhall. Vi har en god kommunikation med föräldrar och är lyhörda för de intressen som finns. Vi besöker även regelbundet biblioteket.

 

Gruppdynamik och gemenskap

Våra grupper har barn i förskoleåldern samt skolbarn. Vår erfarenhet är att våra grupper blir väldigt sammansvetsade och måna om varandra. De äldre barnen hjälper och lär de yngre barnen. Och en mycket viktig del i vår pedagogik är att vi lär barnen att uppträda schysst mot varandra.

 

Mat

Vår mat lagas från grunden och hos oss serveras i första hand livsmedel från Sverige och till största delen ekologisk mat.