Välj en sida

Vid frånvaro

Vi samarbetar nära mellan våra två barngrupper. Vilket gör att vi båda pedagoger är välkända och trygga personer för alla barn under paraply Bruksbarnen. Vid frånvaro så går barnen till den andra av oss. Vi har även anställt en resurs; Josefine Andersson på 50%. Anledningen till att vi från början anställer en person är att vi vill att det ska finnas ytterligare en trygg vuxen i barngruppen. Kontinuitet är viktigt för trygghet och vi vill inte ha problematiken som det kan innebära med olika vikarier.