Bruksbarnen i vått och torrt

– en del av C Företaget

Vi är tre barnskötare Ing-Marie Thuré, Camilla Öjetoft och Karin Andersson. Vi har lång erfarenhet av arbete i pedagogisk omsorg och arbete med barn.

I vår verksamhet ska alla känna sig trygga och bli sedda. Vi  arbetar efter varje barns behov i en lugn harmonisk miljö på Aspgatan 8 i Gimo. Huset är inrett enbart för pedagogisk omsorg. Vi ser en stor vinst med att vi erbjuder mindre barngrupp än förskola. Det ger oss större möjlighet att utveckla barnet utifrån sina egna förutsättningar.
Vi har nära till skog och natur och vi prioriterar därmed utomhuspedagogik. Studier visar tydligt hur utevistelse ökar och utvecklar barns fysiska aktivitet och dessutom ökar deras koncentrationsförmåga.
Vi har aktiviteter som gymnastik i sporthall men även utomhus och bad i simhall. Vi har en god kommunikation med föräldrar och är lyhörda för de intressen som finns. 
Våra grupper har barn i förskoleåldern samt skolbarn. Vår erfarenhet är att våra grupper blir väldigt sammansvetsade och måna om varandra. De äldre barnen hjälper och lär de yngre barnen. Och en mycket viktig del i vår pedagogik är att vi lär barnen att uppträda schysst mot varandra.

Telefon

Camilla: 072-723 03 81
Ing-Marie: 070-459 09 62
Josefine: 076-049 07 49
Karin: 073-659 06 90
}

Öppettider

0X.00-1X.00 (Mån-Fre)

E-post

bruksbarnen@cforetaget.se